Home

WEBSITE DEELS ONDER CONSTRUCTIE

Maayke Brants (1975)

Ik ben sinds 2001 werkzaam als psycholoog. De eerste 10 jaar voornamelijk in het bedrijfsleven en de afgelopen 5 jaar in de wetenschap, het Voortgezet Speciaal Onderwijs en de GGZ.

 

Sinds 2008 werk ik als vrijgevestigd psycholoog binnen mijn eigen bedrijf (Brants organisatie-ontwikkeling) hierbij hield ik mij in de begin periode voornamelijk bezig met het coachen van professionals, leidinggevenden en teams, en het opzetten en aansturen van internationale management development programma’s. Daarbij ben ik gespecialiseerd in procesbegeleiding van kleine en grote groepen en groepsdynamica.

 

Mijn werkzaamheden hebben zicht sinds 2014 steeds meer ontwikkeld van het werken binnen organisatiesystemen, naar het werken binnen kleine systemen en 1- op 1. Sinds 2016 werk ik ook als vrijgevestigd behandelaar bij Prisma-praktijk, waar ik sinds 2018 in opleiding ben tot psychotherapeut. Ik werk zowel in het Engels als Nederlands, als coach, relatietherapeut (EFT) en onderzoeker. Op verzoek ben ik soms ook nog werkzaam als procesbegeleider en trainer groepsdynamica.

 

Visie & Werkstijl

Ontwikkeling is de kern van mijn vakmanschap en passie. Door te bouwen aan mensen en de omgeving waarin zij werken hoop ik bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ kant van organisaties. Samen met klanten werk ik aan hun groei, afgestemd op hun doelstellingen en mogelijkheden. Creëren van beweging, zelfreflectie en resultaat is daarbij altijd een onderdeel. Vaak is dat een energiek, niet-lineair en inspirerend proces, waarbij ‘happy’ en ‘unhappy learning’’ gelijk opgaan en gelijkwaardigheid en betrokkenheid de basis is.

 

Klanten omschrijven mij als open, inlevend, direct, oprecht en iemand waarbij ze zich veilig en gehoord voelen. Ik vind het belangrijk om aan te sluiten bij de vraag en van klanten en daarbij rekening te houden met de dagelijkse relaliteit van klanten.

 

Achtergrond

Vanuit mijn achtergrond als ontwikkelingspsycholoog en organisatiepsycholoog, zie ik mensen altijd als onderdeel van hun systeem. Dat kan zijn het gezin en de omgeving waarin men is opgegroeid (verleden) als de plek waarin men nu leeft, werkt en/of studeert. Daarbij spelen naasten (familie en vrienden) uit het verleden en heden altijd een belangrijke rol. Net zoals het temperament waarmee je geboren bent een rol speelt. Er is een wisselwerking tussen de bouwstenen waarmee je geboren bent en het systeem waarin je je hebt ontwikkeld. Deze maken dat je meer of minder kwetsbaar bent voor bepaalde problematiek. Tenslotte kun je ook in meer en mindere mate pech of geluk hebben in je leven. Al deze factoren samen bepalen hoe we kunnen kijken naar psychische klachten en hoe we kunnen werken aan het verlichten van de klachten.

 

 

Achtergrond

Nadat ik in 2001 afstudeerde als organisatiepsycholoog ben ik gaan werken in het bedrijfsleven als trainer, coach en business developer. In 2008 ben ik, naast mijn vaste baan, als freelance organisatiepsycholoog gaan werken. Het freelancen groeide in korte tijd uit tot een eenmanszaak, waarbij ik bezig was met het coachen van professionals, leidinggevenden en teams, procesbegeleiding, en het opzetten en aansturen van internationale management development programma’s. Gedurende die jaren groeide bij mij steeds meer het verlangen om meer diepgang te krijgen in mijn werk als psycholoog. In 2014 ben ik weer opnieuw gaan studeren. Deze keer om in 2016 af te studeren als kinder- en jeugdpsycholoog met als doel om uiteindelijk te kunnen werken als therapeut in de GGZ. Naast mijn werk in de GGZ houd ik mij ook bezig met onderzoek naar preventie van middelengebruik bij jongeren op het Voortgezet Speciaal Onderwijs in samenwerking met het Trimbos-instituut (2016-2018). Hierbij maak ik gebruik van mijn kennis en ervaring op het gebied van groepsdynamica en gedragsbeïnvloeding.

 

Je kunt mij het beste bereiken per mail: kantoor@maaykebrants.nl

Indien nodig kun je ook bellen naar: 06 20 54 75 29

 

Registraties:

Psycholoog-NIP:221813

AGB-code:94102522

 

 

My Area

of Expertise

 

TESTIMONIAL

© Copyright. All Rights Reserved.